welkom

Logopediepraktijk RIJKERSWOERD ARNHEM

is de allround logopediepraktijk van Sandra van Baaren,
gevestigd in Gezondheidscentrum Rijkerswoerd te Arnhem.

Allround wil zeggen dat vrijwel alle problemen op het gebied van

  • adem & stem,
  • gehoor & luisterfuncties,
  • spraak & mond-functies,
  • taal,
  • lezen/spelling,

door de logopedisten in Logopediepraktijk Rijkerswoerd te Arnhem behandeld kunnen worden, bij zowel kinderen als volwassenen.

Kwaliteit

Omdat wij het belangrijk vinden nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied te volgen en toe te passen, volgen wij regelmatig vakinhoudelijke bij- en nascholing.

De logopedisten van Logopediepraktijk Rijkerswoerd te Arnhem zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Zij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en participeren in een kwaliteitskring (een intercollegiaal overleg).

Behandeling

In onze praktijk te Arnhem behandelen we uitsluitend op afspraak. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk.

De duur van de behandelperiode varieert en is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

De praktijk is van maandag t/m vrijdag open.