welkom

Logopediepraktijk RIJKERSWOERD ARNHEM

is de allround logopediepraktijk van Sandra van Baaren,
gevestigd in Gezondheidscentrum Rijkerswoerd, Cabaret 3, 6836 NE te Arnhem.
Bij Logopediepraktijk Rijkerswoerd zijn werkzaam: Sandra van Baaren & Saskia Janssen.

Allround logopedie wil zeggen, dat vrijwel alle problemen op het gebied van

  • Spraak
  • Taal
  • Lezen & Spelling
  • Gehoor & Luisterfuncties,
  • OMFT/afwijkende mondgewoonten/eten en drinken

door de logopedisten in Logopediepraktijk Rijkerswoerd te Arnhem behandeld kunnen worden, bij kinderen van alle leeftijden. Wanneer uw kind problemen heeft op een van bovenstaande gebieden, kunt u uw kind aanmelden voor advies, onderzoek, en/of behandeling.

Kwaliteit

Omdat wij het belangrijk vinden nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied te volgen en toe te passen, volgen wij regelmatig vakinhoudelijke bij- en nascholing.

De logopedisten van Logopediepraktijk Rijkerswoerd te Arnhem zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Zij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en participeren in een kwaliteitskring (een intercollegiaal overleg).

Behandeling

In onze praktijk te Arnhem behandelen we uitsluitend op afspraak. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk.

De duur van de behandelperiode varieert en is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (dit houdt in dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die door de wet BIG aan de beroepsgroep worden gesteld)