vergoeding en betaling

Zorgverzekeraar

Wanneer u door een huisarts, specialist, tandarts of orthodontist naar een logopedist bent verwezen, wordt de logopedische behandeling 100% vergoed door de zorgverzekeraar. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico.
In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed.

Verhindering

Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen bij de behandelend logopedist. Wanneer u een behandelafspraak niet tijdig afzegt of niet nakomt, zal hiervoor 100% van het geldende tarief bij u in rekening gebracht worden. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen zijn de voorwaarden conform de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie van toepassing.