klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. 

Heeft u een klacht over uw logopedist, bespreek dit dan met haar. Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.