wat is logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van communicatie.

De logopedist verleent hulp bij stoornissen en beperkingen op het gebied van:

  • adem & stem; bijvoorbeeld onvoldoende adembeheersing door hyperventilatie of heesheid/keelklachten door intensief of verkeerd stemgebruik,
  • spraak; bijvoorbeeld het niet of niet goed uitspreken van klanken, stotteren/broddelen, slissen, nasaliteit, neurologische aandoening,
  • mondfuncties; bijvoorbeeld slappe mondmotoriek, foutief slikken, mondademen, duimen/vingerzuigen, gebruik fopspeen,
  • gehoor; bijvoorbeeld verminderde klankwaarneming, slechthorendheid, doofheid, spraakafzien,
  • luisterfuncties; bijvoorbeeld luisterproblemen, problemen met de auditieve verwerking van klanken, woorden en zinnen,
  • taal; bijvoorbeeld een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling, onvoldoende taalbegrip, beperkte woordenschat, zinsbouwproblemen, taalgebruikproblemen, meertaligheid of taalproblemen na een hersentrauma,
  • lezen; lees- en spellingsproblemen.