werkwijze

Verwijzing

Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.

Per 01-08-2011 is de logopedie direct toegankelijk, en kunt u ook zonder verwijzing naar een logopedist.

Aanmelding

Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u uzelf of uw kind telefonisch: 026- 323 09 78 of via email: sandra@logopedierijkerswoerd.nl bij ons aanmelden.

Intakegesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek waarbij uw persoonsgegevens opgenomen worden en de hulpvraag verhelderd wordt.

Identificatieplicht

Logopedie valt onder medische zorg. U bent dan ook verplicht zich te kunnen identificeren. Wij vragen u dan ook om bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Hiermee controleren we of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen.

Hierna zullen wij, in overleg met u, de vervolgaanpak bepalen.

Samenwerking

In de praktijk werken wij samen met huisartsen, kinderartsen, kinderfysiotherapeuten, de school van uw kind en andere specialisten. Hiervoor vragen wij u altijd eerst toestemming.

Privacy

Bij Logopediepraktijk Rijkerswoerd wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens nageleefd. Uitsluitend met uw toestemming worden derden ge├»nformeerd over het logopedisch onderzoek en de logopedische behandeling. Met het tekenen van de behandelovereenkomst geeft u toestemming hiervoor. Pati├źntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na die tijd worden de gegevens vernietigd.

Logopediepraktijk Rijkerswoerd gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want wij willen uw privacy waarborgen. Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in onze Privacy Policy. Deze is bij de praktijkhouder opvraagbaar.