werkwijze

Verwijzing

Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.

Per 01-08-2011 is de logopedie direct toegankelijk.

Aanmelding

Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u uzelf of uw kind telefonisch of via het aanmeldformulier bij ons aanmelden.

Intakegesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek waarbij uw persoonsgegevens opgenomen worden en de hulpvraag verhelderd wordt.

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen.

Hierna zullen wij, in overleg met u, de vervolgaanpak bepalen.